Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím a zákazníkem / dále jen Kupující/ a provozovatelem internetového obchodu Altenberk Vini a.s. (www.altenberkvini.cz) / dále jen Prodávající/. Provozovatelem internetového obchodu je Altenberk Vini a.s. IČ 01467051 se sídlem Janáčkova 888/1, 693 01 Hustopeče, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6894. Prodávané výrobky obsahují alergen oxid siřičitý.

II. Objednávka

Kupující může objednávku učinit přímo v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Kupující obdrží potvrzení své objednávky e-mailem a od té doby je objednávka dle platných právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že Prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky, že Kupující není osobou mladší 18. let a to např. kopií nebo obrazovým záznamem průkazu totožnosti Kupujícího. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost Prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny v obchodě kdykoli bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Po objednání zboží je cena v objednávce závazná a změna ceny v internetovém obchodě již nijak cenu v objednávce neovlivní. Všechny ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a pokud je Kupující plátcem DPH může si u tichých vín užitých pro reklamní účely firmy nárokovat u finančního úřadu odpočet DPH.

IV. Bonusy a slevy

Prodávající jako poděkování svým klientům nabízí různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli tyto bonusy a slevy změnit, zrušit nebo zavést nové. Závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev a bonusů, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v oddíle Slevy, bonusy.

V. Způsob platby

Kupující z České republiky mohou zboží platit těmito způsoby:

    Platbou předem na náš účet u FIO banka, číslo účtu:  2100421282 / 2010 

–    Platbou prostřednictvím platební brány (platba kartou nebo on line platba)

VI. Doba dodání zboží

Prodávající je schopen většinu nabízeného zboží vyexpedovat do pěti pracovních dnů. Po připočtení obvyklé doby pro doručení zásilky dopravní společností nepřesáhne celková doby k doručení zásilky Kupujícímu jeden týden. Prodávající využívá k dopravě zboží Expresní přepravu kusových zásilek TOPTRANS/DPD/PPL. V případě, že Prodávající není schopen zajistit dodávku do jednoho týdne, spojí se s Kupujícím, informuje jej o důvodech prodloužení lhůty dodávky a domluví se s Kupujícím na způsob realizace dodávky.

VII. Způsob dodání

Prodávající využívá k dopravě zboží Expresní přepravu kusových zásilek TOPTRANS/DPD/PPL, která zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

U velkých dodávek je doprava zboží řešena individuálně (např. paletovým místem nebo dle domluvy).

Osobní odběr v sídle Janáčkova 888/4, 693 01 Hustopeče.

Zboží dodáváme pouze v rámci ČR, mimo toto území by museli být sjednány individuální podmínky na ceny a dopravu.

IIX. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno a nepoužito včetně všech dokladů, schopno další distribuce.

Součástí zásilky musí být i kopie dokladu o koupi v našem obchodě-faktury.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nebude Prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Prodávající požaduje, aby Kupující upozornil na vrácení zboží formou e-mailového dopisu, ve kterém bude uvedeno, že Kupující chce odstoupit jednostranně od smlouvy, uvede datum a číslo objednávky . Dále bude uveden požadavek na vrácení peněz a číslo účtu, na který Kupující požaduje peníze vrátit. Datum a podpis.

IX. Odstoupení ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:

      kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího

      kdy není schopen doručit zboží v daném termínu

      v případě, že zboží je již vyprodáno a nedodává se

      kdy se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží

Prodávající vyrozumí Kupujících o těchto skutečnostech. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu zboží, bude mu neprodleně vráceno na účet nebo na adresu.

Přejít nahoru