O VINAŘSTVÍ

Vinařství Altenberk Vini vzniklo s vizí obnovení vinohradu ve viniční trati „Stará hora“ v Hustopečích. Tato část tratě je výjimečná přesnou jižní orientací, velkým sklonem a především složením půdy, která obsahuje velké množství vápníku odpovídající pálavskému masivu, a především nadměrnému množství magnesia. Výjimečnost je i v několikasetletém osázením vinnou révou, které  je nepochybně starší, než přímá písemná zmínka z roku 1353 v dopise abatyši Starobrněnského kláštera od bratra Karla IV. – markraběte  Jana Jindřicha, upravující pachtovné  z tohoto kopce (tehdy Untere Altenberk) a to ve výši nejvyšší. Tento kopec totiž již dříve zakoupila pro klášter královna Eliška Rejčka. 

Tyto podmínky, společně se šetrným obhospodařováním s minimem stresujících zásahů, dávají předpoklad pro kvalitní vyzrálé hrozny z odrůd zde na 4 ha vysazených v roce 2004. 

Sklizené hrozny se zpracovávají a víno z něj se školí několik set metrů od místa, kde se narodilo, tedy v Hustopečích – dříve největší vinařské obci na Moravě, v historickém vinném sklepě ve vinařské ulici „Turhandle“. Zde je i možnost víno ochutnat, zakoupit, domluvit si posezení, případně i využít školících prostor nad vinným sklepem.

Přejít nahoru